Những lưu ý khi xin học bổng của Chính phủ Trung Quốc