Our Team

The People Behind Quiety

Intrinsicly strategize cutting-edge functionalities before interoperable applications. Synergistically
incubate extensive expertise through integrated intellectual capital.
Donald Cahill
CEO
Jasmine Wells
Front End Developer
Jonathan Robinson
Full Stack Developer
Mark Hill
Software Engineer
Elizabeth Hayter
Web Developer
Alfredo Dutton
App Developer
Patrick Chase
UX Designer
Ethel Weyer
UI Designer

Đội Ngũ Của Riba

Những Người Tạo Nên Thành Công Của Riba

Riba Team hội tụ những con người luôn không ngừng nỗ lực,
cố gắng cống hiến một phần sức lực vào công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng du học Trung Quốc tại Việt Nam.
Trần Ngọc Duy
Giám đốc
Nguyễn Bích Thuỷ
Phó Giám đốc
Uông Ngọc Trâm
Trưởng phòng Hợp tác quốc tế
Vương Như Phương
Trưởng bộ phận Xử lý hồ sơ
Hoàng Thùy Linh
Trưởng phòng Nhân sự
Đào Bích Phượng
Trưởng phòng Marketing
Đàm Khánh Linh
Trưởng bộ phận Media
Vũ Huyền Chang
Trưởng bộ phận Giáo vụ