Đậu hũ thối Trung Quốc, món ăn vặt nhất định phải thử một lần