Đại học Trung y dược Thượng Hải tuyển sinh học bổng thành phố Thượng Hải​