Đại học Sư phạm Giang Tây tuyển sinh học bổng CSC – Học bổng Song phương ​