Đại học Khoa học Kỹ thuật Trùng Khánh tuyển sinh học bổng Hiệu trưởng dành cho sinh viên quốc tế​