Đại học Bách khoa Chiết Giang tuyển sinh học bổng CSC – Học bổng Song phương ​