Tại sao xe đạp là phương tiện đi lại chính ở Trung Quốc?