Học viện Mỹ thuật Trung Quốc tuyển sinh học bổng tỉnh Chiết Giang ​