“Du học online” – Trải nghiệm vô cùng khó chịu nhưng cũng đầy ý nghĩa