Đại học Sư phạm Trùng Khánh tuyển sinh học bổng Thị trưởng Thành phố Trùng Khánh​