Chia sẻ thú vị của cô du học sinh Thái Lan cảm nhận về ngày đầu mới đến Trung Quốc