Các phương tiện đi lại tại Trung Quốc được sử dụng phổ biến nhất