CÁC GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUẢNG TÂY ĐƯỢC MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN PHỤ NỮ TRUNG QUỐC ASEAN NĂM 2021 VÀ PHÁT BIỂU